Svami Krijananda

Razvijte intuiciju, poboljšajte život
RAZVOJ INTUICIJE
Svami Krijananda

Neobično praktična knjiga koju je napisao Svami Krijananda, odnosno Džejms Donald Volters. Čovek koji je slavu stekao kao kompozitor skoro 400 dela, autor više od 80 knjiga, stvaralac i predavač

Svami Krijananda je najpoznatiji kao osnivač i duhovni vođa Anande, međunarodne mreže uspešnih duhovnih zajednica, učenik velikog majstora joge, Paramhansa Joganande. Neko od koga možemo mnogo da naučimo o duhovnosti, a u ovoj knjizi o razvoju intuicije, u svakom od nas.
Voleters kaže da je intuicija način da istinu spoznamo neposredno, bez logike, razuma i analiza, već jednostavno „spoznavanjem iznutra“. Intuicija je „unutrašnja sposobnost da se vidi suština stvari iza njihovih spoljašnjih oblika“.

On podseća da imamo 3 nivoa svesnosti: nesvesno, svesno i supersvesno.
1. Prvi nivo je ono što čini naše snove, što smo doživeli i sada je u nesvesnom umu, i definiše načine na koje mislimo i delamo više nego što nam se čini. Može da nas zavara da je intuitivno uputstvo, a da bude zbir ranijih utisaka i neostvarenih želja.
2. Svesni nivo određuje naše svakodnevne odluke. Podatke primljene čulima analiziramo kao činjenice, sve vidimo u delovima a ne kao celinu, i donosimo odluke. Podložni smo mišljenju drugih.
3. Supersvesnost ujedinjuje prethodna dva, ona je na „tankoj liniji između sna i budnosti“. Upravo odatle potiču intucija i povišena mentalna jasnoća. „Problem i rešenje se vide kao jedno, kao da je rešenje prirodan nastavak rasta problema.

Mi možemo razviti sposobnost da, linearno, prelazimo iz jednog u drugo stanje svesti. I to jednostavnim pokretima očiju. Gledanjem dole um lakše prelazi u nesvesno, pogled pravo otklanja pospanost, a kada gledamo gore jednostavnije nam je da budemo u svesnosti i spoznamo uputstva s viših nivoa.
Gledanjem prvo dole, zatvaranjem očiju, vizualizacijom kao da tonemo u predivnu vodu, zatim naglim otvaranjem očiju, pogledom pravo, otresanjem osećaja pasivnosti, pa opet naglim pogledom na gore i obraćanjem sebi da se budite, učimo da biramo nivo na kojem smo.

Pages: 1 2