Naslovna / Otvoreni um / Antistres kalendar / Radionica KARMA RODA
18. jun 2015. u 18 časova
Dom zdravlja „Savski venac“
Radionica KARMA RODA 18. jun 2015. u 18 časova Dom zdravlja „Savski venac“

Radionica KARMA RODA
18. jun 2015. u 18 časova
Dom zdravlja „Savski venac“

Energetske tehnike koje će biti predložene na radionici (namenjene ne samo radu na radionici, već i kasnijem, samostalnom radu) uz inicijaciju u Energiju Bezuslovne Ljubavi s fokusom na isceljivanje i čišćenje Karme Roda, pokreću energiju koja ima moć pročišćenja karme Porodičnog stabla. Ovo znači
da se uključuje proces otklanjanja karmičkih problema Roda – problema koji dolaze od strane nekoliko kolena i generacija.

Negativni problemi koji blokiraju zdrav tok života mogu biti takozvana prokletstva, individualni gresi, ali i greške koje su počinili pojedinci u našem Porodičnom stablu. Svi ovi programi odzvanjaju u životima narednih generacija Roda, tj. prenose se na nova pokolenja kao neodrađeni teški zadaci predaka.
Pored toga, sve naše lične greške, nerešeni zadaci, odricanja od ljubavi (možemo reći gresi počinjeni u ovom ili u prošlim životima) – sve se to odražava na nas i naše potomstvo, sada i ovde.

Posvećeni i osvešćeni samostalni rad nakon radionice (sa specijalnim molitvama, s Energijom Bezuslovne Ljubavi i tehnikom Opraštanja) omogućava pročiščenje energetsko-informacionog polja osobe i polja njenog Roda, a takođe i prekid karmičke veze s mnoštvom negativnih programa u Porodičnom stablu. Naša odgovornost za greške prethodnih generacija u Rodu, a u skladu sa Zakonom karme, sada konačno prestaje zauvek i ne prenosi se na naše potomstvo.
Osoba konačno može da započne svoj lični život, slobodna od uticaja odgovornosti za grehe predaka, u isto vreme oslobađajući od tog uticaja svoje potomstvo.

Plan radionice: Teoretska nastava. Inicijacija. Izvođenje energetske tehnike Opraštanja
Trajanje radionice: 1,5 sat
Na kraju radionice dobija se: skripta

Za sve informacije i prijavljivanje, molimo vas kontaktirajte organizatora Udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na broj telefona: 065 905 22 22 ili na mail: aida@reiki.rs