Naslovna / Otvoreni um / Alternativni izbori / Pranik hiling
IZLEČITE SVOJE ENERGETSKO TELO
Pranik hiling IZLEČITE SVOJE ENERGETSKO TELO

Pranik hiling
IZLEČITE SVOJE ENERGETSKO TELO

Primena Pranik hilinga (Pranic Healing) aktivira specifične biohemijske procese i ubrzava urođene sposobnosti ljudskog fizičkog tela da sprečava, olakšava i leči široki spektar fizičkih, emocionalnih, ali i mentalnih oboljenja. Elena Antonovska, profesionalni kouč i trener i Pranik hiling instruktor pojašnjava kako ova metoda može da pomogne u eliminisanju bolesti današnjice – stresa

Metoda Umetnost i nauka Pranik hilinga (Pranic Healing), bazirana je na celokupnoj strukturi ljudskog tela. Fizičko telo čoveka sastoji se iz dva dela – vidljivog fizičkog i nevidljivog energetskog, takozvanog bioplazmatičnog tela. Vidljivo fizičko telo je ono koje dodirujemo i na koje smo navikli. Bioplazmatično telo je nevidljivo sjajno energetsko telo koje zalazi u fizičko i prostire se van njega. Pranik hiling koristi pranu (sanskritski naziv za životnu vitalnu energiju potrebnu svakom živom biću da bi se održalo u životu i u stanju dobrog zdravlja) ili ki (životnu energiju), sa ciljem potpune i temeljne regeneracije i revitalizacije fizičkog tela. Obuhvata lako razumljive tehnike prirodnog balansiranja energije u telu koje se izvode bez fizičkog dodira, jer se ova metoda prvenstveno primenjuje na energetskom telu.

I stres ima svoju frekvenciju

Kako je sve što postoji energija koja vibrira određenom frekvencijom, možemo da kažemo i da je svaka bolest, emocija, misao, odnosno svako stanje, uključujući i stres, energija koja ima specifičnu frekvenciju. Kako se u Pranik hilingu radi na energijama koje se nalaze u našem sistemu, različitim specifičnim tehnikama detektuje  se gde se energija stresa nalazi. Cilj je da se otkloni i zameni čistom vitalnom energijom, kako se na duge staze ne bi manifestovala kao bolest fizičkog tela. Energija stresa se uvek nalazi na predelu solarnog pleksusa (ispod grudne kosti), a često se prenosi i na razne druge delove energetskog sistema zbog njenog brzog širenja i efekta „zaraze“.

Tehnike koje omogućavaju da se brzo odstrani stres i sistem „ispuni“ svežom pranom

Tehnike koje omogućavaju da se brzo odstrani stres i sistem „ispuni“ svežom pranom

„Skeniranje“ rukama

Svaki čovek je sistem za sebe i kao takav je unikatan, jedinstven. Svaki čovek ima različit energetski sistem i njegova reakcija na stres može biti specifična u odnosu na druge ljude. To znači da je svakome potrebno različito vreme da se regeneriše i revitalizuje, pa se broj sesija, susreta sa pranik praktičarem određuje individualno. Nekada je to samo nekoliko sesija u akutnim slučajevima, a u slučajevima hroničnog stresa rad može trajati i nekoliko meseci. Osnovni „alat“ pranik praktičara, za otkrivanje disbalansa i dovođenje sistema u harmoniju, su ruke. Tehnike „skeniranja“, „čišćenja“ i „energizovanja“ u ovoj metodi omogućavaju da se brzo, lako i na vreme locira i odstrani stres iz energetskog sistema, i da se, zatim, sistem „ispuni“ novom, svežom pranom. To utiče na povećanje našeg unutrašnjeg mira i omogućava da se potpuno uklone posledice stresnog življenja.

Individualne sesije su uspešnije

Energetske sesije se najčešće izvode individualno jer se osoba tako oseća opuštenije, mada nisu isključene ni grupne. Pre same sesije, vodi se kratak razgovor, a zanimljivo je da osoba ne mora da veruje u ono što se radi. Poželjno je samo da bude otvorena i opuštena, a jedino što se traži je da se izbegne bilo kakva vrsta otpora, jer to utiče na njenu uspešnost. U toku sesije osoba sa kojom se radi može da stoji, sedi ili leži, u zavisnosti od zdravstvenog stanja.
Pranik praktičar radi na balansiranju i harmonizaciji energetskog sistema, što utiče direktno na stanje fizičkog tela, kao i na emotivno i mentalno stanje osobe.
Da bismo se zaštitili od negativnih uticaja, važno je da izgradimo stabilan i snažan energetski sistem, jer je to ključno u prevenciji stresa. To ćemo postići kontinuiranim i posvećenim radom na sebi u svim aspektima – fizičkom, emocionalnom, mentalnom i duhovnom.

„Pranik hiling nije namenjen da zameni klasičnu medicinu već da je nadopunjava. Ako simptomi nastave da se javljaju ili je bolest ozbiljna, preporučuje se da odmah konsultujete lekara ili licenciranog Pranik hiling praktičara.“ – Master Choa Kok Sui, osnivač i tvorac Pranik hilinga

Tekst: Aleksandra Miljković