Plutanjem protiv stresa EFEKTI MRTVOG MORA U URBANIM USLOVIMA

Plutanjem protiv stresa
EFEKTI MRTVOG MORA U URBANIM USLOVIMA

Float Spa je relaksaciona antistres terapija plutanjem sa naučno dokazanim i dugotrajnim efektima na čitav organizam

Dr Biljana Djordjevic

Dr Biljana Đorđević, vlasnica Shen Medical Spa

Terapija plutanjem se odvija u Float spa kapsuli u hiperkoncentrovanom rastvoru MgSO4 reprodukujući efekte Mrtvog mora u urbanim uslovima.
Pozitivni efekti MgSO4 i Mrtvog mora na organizam su dobro poznati, ali se malo zna o preventivnim uticajima plutanja koje nas oslobađa od sile gravitacije, najpotentnijeg faktora spoljašnje sredine ne samo na bolesti koštano- mišićnog sistema, već i na razvoj mnogih bolesti, čak i na ćelijskom nivou- ističe dr Biljana Đorđević.

Resetovanje organizma. Float Spa terapija nas ne oslobađa samo sile gravitacije, već i svih ostalih faktora- svetlosti, zvuka, ljudskog faktora. Svedoci smo da nas svakodnevni način života konstantno izlaže stresu i da nam je često potrebno resetovanje organizma koje je moguće jedino na nivou centralnog nervnog sistema. To je ono što nam Float Spa pruža.
S tom idejom, 1954. godine dr Džon Lili (John C Lilly) je kreirao prvu kapsulu za plutanje, naučno dokazavši da stanje moždane svesti ne zavisi isključivo od moždane aktivnosti, već i od faktora spoljašnje sredine. Senzorna deprivacija uvodi moždanu aktivnost u Theta fazu, koja predstavlja sporiji ritam i odgovara stanju između jave i sna, najpribližnije meditaciji. Theta faza je fiziološko stanje, koje se normalno javlja dva puta u toku dana pri ulasku i izlasku iz sna, ali je teško održivo. Izuzetno je blagotvorno i isceliteljsko za organizam.

Uticaj na zdravlje. Na dugotrajnom nivou, to pozitivno utiče na neuroplastičnost i sinhronizovanje funkcija leve i desne hemisfere kao i evolutivno različitih moždanih struktura. Na taj način se smanjuje nivo hormona stresa, kao i jačina imunoloških i endokrinoloških oboljenja. S druge strane, povećavaju se hormoni zadovoljstva i njihov uticaj na emocionalni balans, a blokiraju transmisije hroničnog bola. Ovo stanje povećava i koncentraciju, samopouzdanje, koordinaciju, ubrzava proces učenja, donošenja odluka i rešavanja problema. 
Svi ovi efekti su od izuzetnog značaja za sve društvene kategorije i starosne dobi, a naročito za biznis populaciju, studente, sportiste i trudnice, kaže dr Đorđević.
www.shen.rs

Zabeležila: Marina Manga
Antistres misao