Japanski naučnici otkrili EMOTIVNI STRES SMANJUJE MOZAK

Japanski naučnici otkrili
EMOTIVNI STRES SMANJUJE MOZAK

Naučnici se decenijama bave proučavanjem uticaja stresa na naš centralni nervni sistem. Nedavno je u Japanu objavljeno istraživanje njihovih stručnjaka nakon prošlogodišnjeg cunamija koje je pokazalo da emotivni stres dovodi do smanjenja našeg mozga

Kod ljudi koji su preživeli težak stresni događaj može da se javi posttraumatski stresni poremećaj (PSP) u kojem se ponovo proživljava ono što se dogodilo. Takva emotivna trauma izaziva strah i osećaj bespomoćnosti a obično se manifestuje i kroz noćne more ili stalno vraćanje na stresne scene iz prošlosti.

Kako bi što bolje proučili ovaj poremećaj koji se javlja nakon izuzetno stresnih situacija japanski naučnici su uporedili snimke mozga četrdeset i dvoje zdravih adolescenata pre i posle zemljotresa. Prvi su urađeni u okviru istraživanja koja su sprovedena dve godine pre katastrofe a novi tri-četiri meseca posle potresa.

Rezultati istraživanja su bili fascinantni. Naime, pokazalo se da je kod osoba kojima je dijagnostifikovan PTSP došlo do smanjenja dela mozga koji je uključen u donošenje odluka i iskazivanje emocija.

Takođe, što su simptomi kod pacijenata bili teži, promene na mozgu su bile izraženije. I ranije je bila poznata ova uzročno-posledična veza ali je prvi put utvrđeno na kojem mestu se to dešava.

Zanimljivo je međutim i to da ovakve promene ne moraju da budu trajne već da nakon terapije može da dođe do određenih poboljšanja.

Istraživanje koje je objavljeno u časopisu Nature Journal Molecular Psychiatry sigurno će uticati na uspešnije lečenje PSP-a. Ono je i još jedan dokaz da postoji još mnogo tajni zdravlja koje čekaju da budu otkrivene.

Priredila: Anđelika Rosić
Antistres misao