Ivana Pavić, astrolog Doba Vodolije

Ivana Pavić, astrolog
Doba Vodolije

Šta doba Vodolije predstavlja za ljudsku vrstu i šta nam donosi? Mnoge drevne kulture (poput Majanske i Egipatske) su govorile o transformaciji svesti koja će se dogoditi u momentu kada ljudi postignu najveći stepen međusobne povezanosti. U hinduističkoj praksi se često spominje da će u novoj eri svesti, Kundalini energija, koja živi u svakome od nas, biti aktivirana i da je širenje ove prakse neminovna reakcija svesnosti kolektivnih bića. U suštini, početak doba Vodolije daje prostor za temeljni pomak u svesti čovečanstva. Spiritualne prakse to objašnjavaju kao napuštanje egocentričnog pristupa i okretanje ka humanitarnom načinu razmišljanja koji uzima u obzir jedinstvo svih bića.

U astrologiji se znak Vodolije vezuje za napredak u tehnologiji, naučne izume, kosmopolitizam, jednakost i solidarnost. Mnogi misle da je pojava interneta donela svakom od nas nebrojano puno resursa u vidu informacija koje se slobodno koriste i da je to takođe deo plana Univerzuma za ulazak u doba Vodolije. Među duhovnim učiteljima širom sveta postoji uverenje da je povezivanje putem interneta i društvenih mreža bilo esencijalno da bi se podigla svest kod ljudi o njihovim sposobnostima i mogućnostima – još jedna poruka koju donosi era Vodolije je ta da svako u sebi, kroz razne oblike spiritualnih praksi ili drugih oblika povezivanja sa sobom, treba da osvesti svoj lični set alata veština i svesno kreira sopstvene mogućnosti oslanjajući se isključivo na sebe.

Doba Vodolije stavlja fokus na prihvatanje bića kao svrsishodne i samodovoljne celine koje nema potrebu za spoljašnjim priznanjima sopstvene vrednosti. Pitanja identiteta i egzistencije u ovoj eri nisu centralne ljudske teme, ali jeste prihvatanje da znanje i mudrost leže u svakome od nas. Ova transformacija čovečanstva će aktivirati najbolje i najgore na globalnom planu da bi pospešila budjenje svesti. Dogadjaji koji budu pratili proces transformacije će kod nekih biti pokrenuti aktivacijom srca, dok će kod onih koji pružaju otpor biti pojačani strahovi zbog odsustva sigurnosti koje stvaranje novog doba donosi.

Brojni astrolozi i duhovni učitelji su podeljeni oko tumačenja dolaska ovog vremena – neki misle da je ovaj proces već krenuo i da smo polako ušli u doba Vodolije, drugi da dogadjaji koji se trenutno dešavaju sa covid virusom jesu samo uvertira u promene koje nam planetarno dolaze. Postoje i oni koji tvrde da će ovo doba nastupiti tek kroz vek do dva, ali bez obzira koje od ovih predvidjanja je ispravno i tačno, nije reč o procesu koji dolazi i stvara se preko noći, već se postepeno gradi i kreira dugi niz godina.

“Revolucionarne promene u percepciji emotivnih odnosa kreću sa ulaskom Urana u znak Bika. 2020. godine će čišćenje biti neminovno jer se svest penje na viši nivo i od 2021. počinje da nam se prikazuje kako izgleda život u eri Vodolije. Uranovska energija ruši sve poznato, ali to čini da bi nam napravila mesta za nešto bolje.” – upravo je to poruka koja mi je preneta kada sam počela da izučavam astrologiju pre nekoliko godina. Tada mi ona nije imala puno smisla, ali je moja profesorka insistirala na tome da je zapamtim. Sve ima smisla kada mu dodje njegovo vreme.

Autor teksta je i numerolog i reiki praktičar

Foto: privatna arhiva, Pixabay, Pxfuel

Preuzeto sa sajta: Refresh Your Life https://ryl.rs/ na kojem možete da pogledate ceo novembarski broj ovog elektronskog mazagina
Širi intervju možete da pročitate na linku: https://ryl.rs/age-of-aquarius/

Antistres misao