Naslovna / Kolumne / Dragana Pavliček / Koristite moći vašeg uma
kako biste stvorili život kakav želite
DVOSMERNA ULICA
Koristite moći vašeg uma kako biste stvorili život kakav želite DVOSMERNA ULICA

Koristite moći vašeg uma
kako biste stvorili život kakav želite
DVOSMERNA ULICA

Sve što postoji, postoji u dva smera. Vaša čula očitavaju spoljašnje vibracije, pa tako vidite slike, čujete zvuk, osećate toplotu i sve to je prevedeno vašom unutrašnjom vibracijom koja se podudara sa čulima očitanom spoljnjom vibracijom

To bi izgledalo ovako:
Gledam nešto što ne želim, čujem nešto što ne želim, osećam nešto što ne želim i unutrašnje stanje proizvodi unutrašnji signal koji ne želim. Počinjem da od sebe šaljem signal koji ne ŽELIM.
Gledam nešto što želim, čujem nešto što želim, osećam nešto što želim i šaljem signal usklađen sa tim što želim.

Ili još bolje obrnuto:
Razmišljam o nečemu što želim i šaljem signal toga što želim. A onda gledam ono o čemu sam razmišljala, to jest suštinu signala koji je moje razmišljanje proizvelo.
Očitavanja spoljašnosti i unutrašnja razmišljanja, spoljnja i unutrašnja vibracija uvek su usko POVEZANE. Uvek su podudarne.
To bi moglo da se opiše, sinhronizacijom, ili aktivnošću Zakona privlačenja.

Ako ste srećni, signali koje šaljete biće usklađeni sa onim što ćete iskustveno doživeti i osetiti. Tako će taj unutrašnji signal proizvesti niz situacija i okolnosti koje ćete očitati kao srećne. I svuda ćete primećivati samo te signale.
Ako propratite šta vidite i šta čujete, lako ćete znati koji signal šaljete. Ako propratite emocije, opet ćete jasno znati šta ćete videti i čuti, šta privući i iskusiti.
Ali u svakom trenutku imate opciju da POKRENETE signal koji želite. I to je vaša unutrašnja moć. Tako što ćete razumeti da slikama koje zamislite, ili slikama kojih se prisetite, možete proizvesti željeni signal, koji će Zakon privlačenja MANIFESTOVATI u spoljašnjem očitavanju čulima.

Da zaključimo. Ili ćete samo očitavati spoljašnost i proizvoditi signale (vibracije), pa doživljavati iste ili slične iskustvene slike… ili ćete koristiti moć promišljenog stvaranja, svoj potencijal u vidu mentalnog stvaranja željenih slika i proizvoditi željeni signal koji ćete potom očitati kao realnost, i tako biti promišljeni tvorci sopstvene realnosti.

Ne zaboravite, kada je ulica dvosmerna, možete se kretati u oba pravca, i ja vam stvarno želim da krenete od unutrašnjosti, iz centra svoje moći, ka spolja. Da stvarate u sebi signal koji želite, koristeći se moćima vašeg uma kako biste sebi odredili i iskusili spoljašnjost kakvu želite.

Tekst: Dragana Pavliček, hipnoterapeut