ŽELJA

Kako da snovi prerastu u ciljeve
ŽELJA JE POČETAK SVEGA

Ako hoćete nešto da postignete ili imate, na primer novac, potrebno je da to i želite. Ali ne tako da pomislite kako bi to bilo lepo, jednom, da maštate ponekad, već da osetite zaista želju za tim

Nisu sve želje iste, neke zaboravljamo, ili ostaju kao nedosanjani snovi, a neke prerastu u ciljeve i budu ostvarene. U čemu je razlika?

ŽELJA MORA BITI JASNA: Svaka želja u početku je više priželjkivanje, u onim prvim trenucima kada je samo u mislima. Važno je da znate šta je ono najvažnije što vas vraća toj zamisli, i kada to definišete, trebalo bi da zaboravite na sve ostalo, na eventualne probleme, ostale manje bitne mogućnosti. Treba da idete u pravcu njenog ostvarenja. Uložite svu energiju, znanja i vreme, mnogo volje i truda u nju, radite ono to mislite da vas vodi ka njoj čak i ako je dalji tok maglovit, a ono što vas od nje odvraća i zaustavlja – ignorišite.

GORUĆA ŽELJA vam pomaže da dobijete ono što ste postavili kao JASAN CILJ. Trebalo bi da budete njom okupirani, opsednuti tako da možete sa sigurnošću reći šta je vaš „životni san“. Do ostvarenja se stiže tako što se zanemaruje svaka pomisao na povlačenje, ne osvrće na događaje i možda propale pokušaje koji su iza nas, na „ometače“ koje možemo sresti na putu ka uspehu, već se gleda samo napred.

OSETITE ŽELJU: Kada pomislite na ono što želite, nije dovoljno da osećamo samo češnju. Potrebno je da je emotivno doživite, da pri pomisli da je ostvarena osetite sve ono što vašu želju čini dobrom za vas: zadovoljstvo, ushićenje, ispunjenost, radost… Treba emotivno da je doživite svim čulima od prvog trenutka, kada je još uvek samo želja.

Pages: 1 2