Naslovna / Bonus za dušu / Grupna i individualna analiza snova
PREDNOSTI RAZLIČITIH ISKUSTAVA
Grupna i individualna analiza snova PREDNOSTI RAZLIČITIH ISKUSTAVA

Grupna i individualna analiza snova
PREDNOSTI RAZLIČITIH ISKUSTAVA

Analiza snova se može raditi u grupi ili individualno, u direktnom kontaktu samo snevača i analitičara. Grupno tumačenje je danas mnogo popularnije i ima niz prednosti u odnosu na individualno

Karakteristike i tok grupne seanse analize snova su sledeći:
1. Grupa broji do 5 članova.
2. Seansa traje oko 2 sata i održava se jednom nedeljno.
3. U toku seanse, vođa grupe tj. tumač, objašnjava pojedine teoretske pojmove vezane za tehniku analize.
4. Članovi redom pričaju neki svoj san za koji žele da bude protumačen.
5. U razgovoru sa svakim članom grupe posebno, a pošto je ovaj ispričao svoj san, tumač vrši analizu sanjanog sadržaja.
6. Članovi koji su slušali tumačenje sna nekog od prisutnih takođe se uključuju u rad i daju svoje sugestije a na kraju sledi završna reč vođe grupe.
7. Članovi čiji su snovi ranije tumačeni obaveštavaju prisutne šta se u njihovim životima događalo posle toga, koliko su protumčeni san i njegova poruka uticali na donošenje neki životnih odluka i na događaje koji su usledili.
8. Neki od članova koji je već duže vreme polaznik iskustvene grupe za analizu snova, referiše ostalima dokle je stigao u radu na sebi a na osnovu povremenog ponovnog čitanja sopstvenog dnevnika snova uz kontinuiranu anlizu.
9. Članovi razgovaraju o tekućim događajima.

Veoma važan zadatak tumača je, pored ostalog, odabir članova koji će činiti grupu za analizu snova. Poželjno je da članstvo bude što heterogenije u svakom pogledu, kako po godinama života, profesiji, polu, nivou obrazovanja, interesovanjima itd, tako i po psihološkoj konstituciji, tempermentu, ambicijama i životnim očekivanjima uopšte. Ukoliko su članovi različitiji, utoliko će i sadržaji njihovih snova kao i životna situacija sa sve problematikom koju nesvesna psiha obrađuje, biti bogatiji što im pruža uvid u različite životne priče i doprinosi proširenju životnog iskustva.