Naslovna / Važno mi je / Porodične priče / Vreme za prva prijateljstva
POTREBA ZA PRIHVATANJEM U ČETVRTOJ GODINI
Vreme za prva prijateljstva POTREBA ZA PRIHVATANJEM U ČETVRTOJ GODINI

Vreme za prva prijateljstva
POTREBA ZA PRIHVATANJEM U ČETVRTOJ GODINI

U uzrastu između druge i četvrte godine deci postaju sve važniji odnosi sa vršnjacima jer im je potrebno njihovo iskustvo kao i osećaj pripadanja grupi. Kada je u grupi može da vidi kako se druga deca ponašaju ali i da u bezbednom okruženju testira svoje obrasce ponašanja

Trogodišnjaci se međusobno zadirkuju, navode jedni druge na postupke koje se ne usuđuju sami da sprovedu. Često se ljute, plaču za svaku sitnicu ali i jedva čekaju da budu zajedno i da se druže. Ljube se kad se sretnu ili se pozdravljaju grubo, “medveđim zagrljajem”, mogu da razviju osećanje preterane ljubavi ili pak preterane mržnje prema drugovima. Ove krajnosti se smenjuju iz časa u čas. Tako uče šta su bezbedna a šta opasna osećanja kada neko može da bude povređen.

Sklapanje prijateljstva. U četvrtoj godini se sklapaju prijateljstva sa vršnjacima i tako se spoznaje njihova važnost. U isto vreme najbolji drug se doživljava kao suparnik. Sastavni deo ovog procesa sazrevanja je i seksualno istraživanje, većina dece ovog uzrasta se igra “mame i tate” i tako se upoznaje sa svojim telom. Ta iskustva detetu u okruženju svojih vršnjaka pomažu u formiranju predstave o sebi.
Ovo je buran period za dete – uspostavljanje novih veza, istraživanje granica ponašanja je veliki izvor stresa kako za dete tako I za njegove roditelje.

Prihvatanje grupe. Ukoliko dete ne izgrađuje čvrste odnose sa drugom decom ili ga ne prihvataju, roditelji to moraju ozbiljno da shvate. Na ovom uzrastu nije dobro da dete bude povučeno, stalno uz roditelje, “poslušno”, da ne ulazi u sukobe sa vršnjacima. Takođe nije dobro ako je dete preterano gnevno, agresivno, nervozno, ne može da uspostavi odnose sa drugima. Takvu decu grupa ne prihvata, vršnjaci takvo dete čak mogu da izoluju.
Za ovu decu koja imaju problem da se uključe u grupu, dobro je da ranije krenu u kolektiv ili da ako to nije bilo moguće, za početak roditelji obezbede druženje sa jednim detetom, najbolje sa sličnim karakteristikama. Uloga roditelja je ovde veoma značajna, uz njihovu pomoć I podršku deca će kroz druženje, zajedničko učenje postepeno izgraditi međusobni odnos, tako će vremenom moći da izgrađuju odnose i sa ostalim vršnjacima u grupi.

Problem deljenja. Ovo može da bude prepreka za funkcionisanje u grupi. Roditelji treba da objasne detetu da će mu biti teško da deli stvari sa drugom decom i da će mu pomoći da to uvežba. Trebalo bi mu reći da odabere jednu, dve omiljene igračke koje može da zadrži za sebe ali da će ostale morati da deli. Kako je učenje deljenja sa drugima jedan od najtežih zadataka za dete koje će imati u životu, obavezno ga treba pohvaliti za svaki korak koji napravi u tom pravcu.
Kada dete svojevoljno počne da deli stvari sa drugom decom, javlja se osećanje empatije. Jednim delom se ovo dešava jer stalno sluša da treba da deli stvari sa drugima, ali će u jednom trenutku bez ikakvog spoljnjeg pritiska početi da nudi drugom detetu, svom prijatelju, igračku ili slatkiš. Važno je da odrasli koji brinu o detetu u ovom periodu posebno budu topli i pristupačni.

Tekst: Snežana Milanović, diplomirani medicinar fizioterapeut

www.centarsm.co.rs