vibracije ostvarenja

Tehnike samopomoći
Naš posao je postizanje vibracije ostvarenja

U našoj podsvesti nalaze se esencije vibracija ostvarenja, kao što možemo da shvatimo da su neke od tih esencija nedostojne, to jest nismo ih postigli.

Recimo da želimo da imamo posao iz svojih snova. I taj posao je u našoj podsvesti esencija koja nosi informaciju njegove ostvarenosti. To podrazumeva kvalitet te vibracije koji bi mi opisali osećanjima koje bismo tada imali. Recimo da bi taj posao nosio esencije zadovoljstva, osećaja vrednosti i sreće. Kad bi taj posao ostvarili, mi bismo bili srećni, osećali se vredno i bili bi zadovoljni… to su vibracije punoće željenog. A naše postignuće može biti nedostatak tog istog posla, percipiranje da nema posla, nigde ne možemo da ga nađemo i zbog toga se osećamo bespomoćno, ljutito, razočarano. Između ovih vibracija je raspon u kvalitetu istih.

Šta se u stvari od nas očekuje?

Od nas se očekuje da te vibracije esencionalno bitne za materijalizaciju naših želja postignemo. Prvo moramo proizvesti, pa tek onda ide fizičko ispoljavanje. Zato se i kaže da je prva manifestacija OSEĆAJ.

A šta mi najčešće radimo?

Mi najčešće čekamo da se neki spoljni uslovi promene, da nam možda neko kaže da je to moguće, da nam nešto pomeri vibracije, pa da onda mi osećamo to što bi bilo u skladu sa željama. To bi bilo kao kad bismo tražili da šporet bude topao pre nego ga mi podložimo. Naopako.

A onda su tu sve te moguće metode i tehnike gde mi usmeravamo svoj um ka boljim mentalnim slikama, boljim osećanjima i sve to u cilju postizanja više vibracije. Jer, dok posmatramo realnost, ta realnost nas preko čula vodi u aktivaciju iste realnosti.

Kako postići te esencije vibracija ostvarenja želja?

U suštini je veoma jednostavno. Postavivši pitanje kako bih se osećala kad bih sada to bilo ostvareno, pokrećemo samu ideju ostvarenja i dolazi nam u svest kako bi se osećali. Takođe, ako zamislimo to ostvarenje, pokrećemo emocije u skladu sa zamišljenim. Postoji još jedna stvar. Nekada se desilo da smo slične vibracije već imali u iskustvu. Tada bi prisećanjem tih osećanja pokrenuli iste.

Tako da je najvažnija stvar PROMENITI EMOCIJE u vezi željenog. Jedino unapređenjem vibracija vršimo pomake u fizičkoj realnosti, ona je refleksija tih naših misli i osećanja.

Pa na posao… pravi posao, usavršavajte vibracije, svaki pomak je dobar, makar i malo bolje da se osećate u vezi nečega, to vam menja manifestacije. Što duže radite na dobrim osećanjima, to ćete se bolje  osećati, a što duže i bolje – to lakše.

Tekst: Dragana Pavliček, hipnoterapeut
Foto: Unsplash, photo by Haley Phelps