tumacenje_snova

Suština se otkriva i kroz naziv sna
TEHNIKA TUMAČENJA SNOVA

Da bi san bio pravilno protumačen neophodno je poštovati sledeće kriterijume

[highlight]1.[/highlight] Treba poznavati životnu situaciju i osnovnu psihičku konstituciju snevača.
[highlight]2.[/highlight] Snevač mora što verodostojnije da ispriča svoj san i najbolje je da zbog toga vodi sopstveni dnevnik snova.
[highlight]3.[/highlight] Posle pričanja sna, snevač treba da asocira na sadržaje koje je sanjao (na mesto gde se radnja dešava, likove koji se u snu pojavljuju, događaje koji se u snu odvijaju, itd). Asocijacije treba da budu spontane, bez mnogo razmišljanja i intelektualne obrade.
[highlight]4.[/highlight] Takođe, mora da se obrati pažnja na sadržaje kojih u snu nema a logično bi bilo da ih bude, na primer, soba koja nema zidove, vozilo koje nema vozača, venčanje gde nema mladoženje, avion kome nedostaju krila, kralj bez krune itd.
[highlight]5.[/highlight] Tumač treba da navede snevača da sam pokuša da napravi paralelu između sanjanih sadržaja i realnog života.
[highlight]6.[/highlight] Ukoliko se u snu javljaju simboli a snevač ne moze na njih da asocira ili asocira nedovoljno, treba pristupiti objektivnoj amplifikaciji, tj. traženju paralela u mitovima, bajkama, legendama, istorijskim podacima itd.
[highlight]7.[/highlight] Snevač treba da da što više podataka o emocijama koje se eventualno javljaju u snu (prateći pojedine elemente sna), kao i o intenzitetu tih emocija. Poželjno je da asocira na situacije u realnom životu kada je doživeo slična osećanja.
[highlight]8.[/highlight] Suština sna se nekada otkriva kroz naziv sna koji snevač daje bez mnogo razmišljanja, izrekavši onu misao koja mu prva padne na pamet, pa makar izgledalo da i nema mnogo veze sa sadržajem sna.
[highlight]9.[/highlight] Često je poželjno da snevač još jednom ispriča san jer se, po pravilu, događa da se tada priseti sadržaja koje je pri prvom pričanju zaboravio. Ovi sadržaji su od posebnog značaja jer ukazuju na mesta otpora koje snevač ima u odnosu na nesvesne sadržaje koji se pojavljuju u snu.
[highlight]10.[/highlight] Nakon dobijanja “suštine značenja sna” proveru tačnosti protumačenog treba proveriti uz pomoć kriterijuma za tačno protumačen san o kojima će posebno biti reči.
[highlight]11.[/highlight] Jedan analiziran san se mora posmatrati isključivo kroz seriju snova, tj. snove koji su mu prethodili i koji će uslediti nakon njega, inače može doći do bitnih grešaka u tumačenju.
[highlight]12.[/highlight] Tumačenje ne sme delovati monotono i ne sme biti posebno naporno ni za snevača, ni za onog koji radi analizu jer u suprotnom ukazuje na probleme otpora i odnosa transfer-kontratransfer, tj. ukazuje da postoji šansa da analiza nije dobra.

Tekst: dr Mirjana Đurđević