U znaku kosmičkog broja 1
Dani posle Solarne eklipse

Univerzum ima svoj život i stalno nam otkriva njegove čari… tako je i sa velikim promenama koje nam s vremena na vreme šalje.

solarni anđeliPotpuno pomračenje Sunca, koje se dogodilo 1918. godine obeleženo je kosmičkim brojem 9 i označilo je kraj perioda stagnacije i neznanja na svim poljima.

Pomračenje koje se dogodilo ovih dana obeležava kosmicki broj 1 i predstavlja novi, veliki početak na planeti Zemlji. Otvorio se još jedan Kosmički portal i kroz njega nam stižu iz srca Unuverzuma visoko – vibrirajuće energije svetlosti, ljubavi i sklada. Te energije vrše snažan pozitivan uticaj na sve mulitverzume, Mlečni put i naš Sunčev sistem. Zahvaljujući njima dolazi do snažnih promena svuda, pa i na Zemlji. Takođe, postalo nam je dostupno Infirmaciono polje beskonačnih mogućnosti u kome se sve brzo manifestuje.

Solarni anđeli

Proces pomračenja, pored visoko – uzdignutih svetlosnih bića pratili su i vodili Solarni anđeli. Oni su velika grupa svetlosnih bića koja obitava u našoj Galaksiji. Satkani su od svetlosti Sunca i sve tamno što dodirnu pretvaraju u pulsirajuće svetlo. Stvaraju oko nas mrežu od isceljujućih zrakova naše zvezde, kojom nas obavijaju i isceljuju. Rastvaraju i skupljaju toksine, negativne misli i emocije i odnose ih do Sunca… Transfirmišu ih u belo – zlatnu svetlost i donose nam prečišćenu energiju ispunjenu ljubavlju, mirom, radošću i skladom.

Vanja Savić
Vanja Savić

Deluju kroz našu srčanu čakru i solarni pleksus, ispunjavaju ih, a odatle se njihova isceljujuća snaga razliva u svaku ćeliju, molekule i atome našeg fizičkog tela. Pomažu  da brzo razrešimo sukobe sa samim sobom i ljudima, dobijemo odgovore na pitanja i rešenja kompikovanih životnih situacija i događaja. Direktno utiču na reprogramiranje naše DNK i oslobađanje energija vezanih za programe koje smo nasledili od predaka i roditelja. Dolazeći period je period podizanja vibracija i svesnosti i isceljivanja na svim nivoima: fizičkom, mentalnom, emocionalnom i duhovnom.

Dopustite Solarnim anđelima da vas okruže mrežom univerzalne ljubavi, harmonije, obilja i dobrote.

Neka vam dolazeći dani budu ispunjeni mirom, namerom i željom da sve što radite i kreirate za vaše najveće dobro i najveće dobro svih ljudi, Planete i Univerzuma.

Tekst: Vanja Savić