Jelena Jović Preuzimanje odgovornosti kao jedini put isceljenja

Jelena Jović
Preuzimanje odgovornosti kao jedini put isceljenja

Srce je centar našeg emocionalnog bića i uzrok je onoga što se dešava na našem fizičkom nivou, disbalans koji nastaje na našem emocionalnom nivou kreće iz srca. Preuzimanje odgovornosti za sopstveni život je jedini put isceljenja…

Antistres misao