Dr Snežana Videnović NE MENJAJTE POSAO, VEĆ SEBE

Dr Snežana Videnović
NE MENJAJTE POSAO, VEĆ SEBE

Briga kompanija o zaposlenima. U kompanijama koje danas angažuju našu sagovornicu najviše su zainteresovani za biznis koučing.
– Imam veliko iskustvo u službama ljudskih resursa (HR), pa sa zaposlenima radim na svim veštinama vođenja posla i tima. S njima prolazim kroz sve veštine koje lideri treba da imaju, ali uvek radim i na ličnom, life koučingu. Jer, nije moguće razvijati veštine vođe kod nekoga ko ne radi i na usavršavanju ličnosti. Pomažem da spoznaju kako da promene sebe i svoje ponašanje, usklade se sa timom i krenu ka ostvarenju ciljeva i rezultatima. Naravno, uz motivisane i zadovoljne zaposlene uspeh svake kompanije je veći, kaže naša sagovornica.

Samopouzdanje je najveći problem. Snežana radi i sa mladima, onima koji se tek opredeljuju za oblasti iz kojih će sticati znanja i veštine, pa nadamo se i u kojima će raditi i stvarati. Koji je najveći problem mladih u Srbiji?
– Samopouzdanje. Postoje i deca koja su na prvi pogled puna samopouzdanja, a u suštini nisu. To lažno samopouzdanje takođe može da ih odvede na pogrešan put. Važno je da deca otkriju svoje afinitete, da znaju da kažu šta ih interesuje, gde mogu da daju maksimum. Retko ko zna posle osnovne škole šta će biti kad poraste. Ali svako zna šta mu se dopada. Neko „sa strane“, ko je realan, može da proceni koji je to opseg radnih mesta, poslova koji njemu mogu da odgovaraju. Sa mladima dosta radim na emocionalnoj inteligenciji, tako dolaze do pravog samopouzdanja i svesti o tome da izgled, popularnost i slične stvari nisu bitne, već da je mnogo važnija duhovna snaga i duhovna volja i osvešćenost.

Tekst: Željka Zebić
Antistres misao