Čarobna promena emocija
PSIHOLOŠKA KUĆNA APOTEKA

Mogućnosti su beskonačne. Ovu metodu možete da naučite u samo jednom danu, nisu vam potrebna posebna predznanja i možete da je primenjujete u radu na sebi ili drugima.
Na ovaj način može da se eliminiše i određena simptomatologija, kao što je npr. migrena. Možete svakom slovu reči “migrena” promeniti boju iz crne u neku lepu, pastelnu i zakačiti na njega po jedan helijumski balon, koji podiže slova na gore, sve dok reč potpuno ne nestane iz vidnog polja. Nestankom reči, nestaju i migrenozne glavobolje kod osobe sa kojom se ovo radi. Reč „migrena“ odjednom deluje oslobađajuće i opuštajuće.
Pozitivnu moć reči možete da iskoristite i za postizanje raznih životnih ciljeva, na područjima zdravlja, emocija, razmišljanja, uspešne komunikacije i poslovnog napredovanja.

Vesna_Danilovac
Svaku reč i svaki trenutak je moguće “pretvoriti” iz negativnog u pozitivan

Ljubavne promene. Na ovaj način mogu se promeniti i negativna životna uverenja kao što su: “Ljubav je bolna”, “Život je patnja”, “Novac donosi nesreću”, “Svi muškarci su nepošteni”.
– Zamislite vaše blokirajuće uverenje kako je napisano na nekoj zarđaloj metalnoj tabli gotovo izbledelim slovima i visi na nekom starom tavanu. Primetite kako sada rečenica, kada se prikaže na ovaj način, gubi na psihičkoj moći. Deluje poput prašnjavog predmeta iz davnih vremena, koji posmatrate kao da ste u nekom muzeju, bez uticaja na vas i vaš današnji život. “Začarajte” sva blokirajuća uverenja u svojim mislima da vam postanu nebitna poput “starog predmeta iz prošlosti”.
Zatim potražite uverenja koja su vam važna za ostvarenje nekog cilja kao što su na primer: “Ja sam sigurna”, “Ljubav je divna”, “Srećna sam”. Uradite sada obrnuti postupak od prethodnog. Pojačajte i osnažite uverenje zamišljajući da “duga ispisuje uverenje tragom koji ostavlja na nebu”, ili da je napisano na ogromnom bilbordu vašom omiljenom bojom, ili da ga istovremeno u glas izgovara 4000 ljudi… Svaki put kada pomislite na svoj cilj, istovremeno ćete videti i čuti svoja pozitivna uverenja.
I pošto su pred nama lepi praznici, dr Danilovac savetuje da postanete “čarobnjaci” sopstvenog i tuđih života primenom ove neverovatno jednostavne metode. Rečima oblikujete svoj život i svoju sudbinu. I zato pazite šta govorite, jer sve što kažete može i da se ostvari!

Zabeležila: Jasmina Stefanović

Pages: 1 2 3