Budite kreativni, izađite iz očekivanih okvira KREATIVNOST – OSLOBAĐANJE UNUTRAŠNJIH SILA Osho

Budite kreativni, izađite iz očekivanih okvira
KREATIVNOST – OSLOBAĐANJE UNUTRAŠNJIH SILA
Osho

kreativnost-osoIako nije dočekao početak ovog veka, njegove misli i učenja i dalje su savremen, moderan i popularan putokaz za našu svest i um

Osho jeste „dodirivao mnoge pravce“, ali se ne poklapa ni sa jednim. I u ovoj knjizi, njegova jedinstvenost bistri misli čitaču i otvara oči. Širom, da bismo naše postojanje videli realno a zatim ga podigli do neslućenih visina.
U vremenu kada se mnogi kriju u masi, njenoj psihologiji i uverenjima, kreativnost je važna. Osho navodi da možete biti kreativni samo kao POJEDINAC, a ne deo grupe. Da, ako želite da stvarate, morate ići svojom a ne utabanom stazom. Kako da ne budemo zarobljeni u većinu, već krenemo svojim, putem slobode i kreativnosti?

A – Za kreativnost je potrebna priprema. Živimo kao jednodimenzionalna bića, a potrebno je da budemo trodimenzionalni, odnosno da imamo istovremeno tri „S“: svest, saosećanje i stvaralaštvo. Da razlikujemo akciju, kao poželjnu, i aktivnost, koja dolazi iz uznemirenog uma. Na primer, ako jedemo zato što ste gladni to je akcija, ako to radimo iz dosade onda je aktivnost. Pušenje i neprekidno pričanje su recimo aktivnosti, a Osho kaže da njima iz sebe izbacujemo ludilo i bezumlje, da proističu iz dosade i da njima bežimo sami od sebe. Akcija je POPLAVA ENERGIJE, sadašnji trenutak i to nepripremljen i neplaniran.
Akcija koja se sprovodi bez rada je – kreativnost, i podrazumeva da ste u stanju potpune relaksacije. Čovek koji nije kreativan je „rođen, ali nije živ“, navodi Osho. Suština je da budete u harmoniji sa prirodom, RITMOM UNIVERZUMA. Znaćete da ste kreativni kada nestanu želje, ambicije i budete ono što želite.

B – Osho definiše i razjašnjava 5 prepreka u razvijanju kreativnosti:
1. SAMOSVEST: Koju često mešamo sa svešću. Svest ne zna za granice, nema ego ni ideju o odvajanju od egzistencije. Oslobodite se samosvesti, odnosno potrebe da uvek dobijate podršku drugih, aplauze, da vam pričaju koliko ste lepi i pametni. Ne trudite se da budete savršeni, savršenstvo je jedino u prirodnosti. Naučite da slušate, jer uši neprekidno „rade“, za razliku od očiju koje mogu biti i agresivne a potreban je i odmor (treptanje, spavanje).

2. PERFEKCIONIZAM: Pravi razliku između pravog umetnika, koji nestaje u dubini svog bića, i tehničara koji misli najbolje o sebi, hvali se i bori sa sličnima. On ima ego, kamen oko vrata, a težine se oslobađamo i uzdižemo u trenucima radosti, molitve, meditacije, slavlja, ljubavi.

3. INTELEKT: Budite istinski živi, ne živite u prošlosti niti za budućnost, samo u sadašnjosti, budite spontani. Razlikujte intelekt koji je u glavi, i inteligenciju kao stanje slabosti srca. Kreativnost je posledica budnosti srca, njegove iskrene zahvalnosti, sklada sa egzistencijom. Ne idite za logikom, jer je život više od toga.

4. UVERENJA: Ona su zatvorena i završena. Iskustvo je otvoreno, a otvorenost i um, kao zbir svih verovanja, ne idu zajedno. Budite otvoreni, odgurnite um da biste mogli uvek da sagledavate život na nov način. Kreativnost znači da volite sve što radite, radite radosno i s ljubavlju, a novac vam nije jedini motiv. Ako su vaši ciljevi novac, moć i prestiž, zaboravite na kreativnost.

5. IGRA SLAVE: Ne radite da biste bili primećeni, već da biste u tome uživali. Postanite samostalni, radite ono što vi hoćete a ne što drugi očekuju od vas (npr. roditelji), i nemojte tražiti priznanja za to.

C – Osho daje i ključeve za razvoj kreativnosti:
1. POSTANITE PONOVO DETE: Budite slobodnog uma, oslobođeni od znanja i predrasuda. Budite hrabri, rizikujte, zaboravite sve što vas je okruženje učilo i očekuje od vas, prepustite se životu.

2. BUDITE SPREMNI DA UČITE: Oslobodite se toga šta treba i ne treba da radite i budete – to ubija kreativnost. I baštovan, zemljoradnik, stolar mogu biti kreativni, ako ne otaljavaju svoj posao. Veličina se ne ogleda u postignutom, već u svesti koju razvijate dok radite.

3. BUDITE SANJAR: Univerzum je u dubokoj harmoniji, samo smo mi zaboravili jezik harmonije. Nismo razdvojeni jedni od drugih, postoje razlike ali nas ne razdvajaju, već obogaćuju život.

Osho savetuje da se odreknemo SEĆANJA jer nas zarobljavaju, uništavaju slobodu i životnu energiju. U stvaranju i kreativnosti potreban nam je odmor, ne treba da se plašimo praznine u umu jer se i iz nje rađa kreativnost.
Tehnika jeste dobra, ali postaćemo kreativni tek kada ona postane deo nas, tek tada se razvija spontanost. Savetuje da probamo da radimo i druge stvari, da ukrštamo više oblasti, prelazimo iz jedne branše u drugu.

Znajte: kreativne osobe su uvek ispred svog vremena, ne budite trezveni jer su takvi ljudi zapravo mrtvi. Dozvolite da vam se desi nešto neočekivano i tajanstveno. Budite i luckasti da biste životu dali smisao. Jer, život sam po sebi ga nema, smisao ćete naći samo ako ga stvorite!

Preporučila: Željka Zebić