LAŽ

Tanja Jevđović o petoj čakri
IZGOVORENA LAŽ ZATVARA VRATA KA SVESNOM BIĆU

Zašto je važno da govorimo istinu? Jednom izgovorena istina ne može nikada da povredi koliko može laž, koja će pritom da zatvori vrata koja nam omogućavaju da postanemo svesno biće…