konflikt

Kad je Mesec u opoziciji sa Venerom
OGRANIČENA SPOSOBNOST ZA PRAVU LJUBAV

U opoziciji ove dve planete označavaju suprotnost između emocija i čulnog zadovoljstva, tako da se kod žena ispoljava kao konflikt između majčinstva i čulnosti a kod muškaraca može da se javi i kao edipov kompleks

Mesec simbolizuje osećanja, nežnost, majčinstvo, um, dok Venera simbolizuje zadovoljstvo, lepotu, zavođenje i čulnost.
KOD ŽENA se ispoljava kao konflikt između majčinstva i čulnosti, jer je teško biti i majka i izazovna ljubavnica u isto vreme.
Može se dogoditi i radikalno odvajanje KOD MUŠKARACA: neke žene su idealizovane i poriču se sva seksualna osećanja prema njima, dok su druge žene čisto genitalni objekti sa kojima je moguća seksualna sloboda i uživanje, bez nežnosti i romantične idealizacije, žargonski, muškarac poznatiji kao – edipovac.
To vodi beskrajnim potrebama za novim seksualnim partnerima, jer nije razrešen primarni odnos sa majkom.

PRIMER za to je slučaj uspešnog muškarca i žene koji imaju decu, ali on ima i ljubavnicu drugačijeg socio-kulturnog ili profesionalnog miljea. Žena zna za nju, pati, on je nesrećan, jer je između dve žene što ugrožava i njegov posao i društveni život.
Tu postoji potpuni rascep njegovog odnosa sa ženama, koji potiče još iz detinjstva od takmičenja između oca i sina koja je ovde okrenuta u takmičenje između dve žene.

RASCEP je između majčinske i aseksualne žene i seksualno uzbudljive i emotivno obezvređene ljubavnice.
Često se javljaju ljubomorni napadi prema partnerki zbog projekcije sopstvenih osećanja. Odnos sa ženom podseća na odnos sa majkom, izgleda kao da mu je žena samo zamena za majku, a ljubavnice mu služe uglavnom za pražnjenje napetosti zbog osećaja krivice.
Ženomrsci spadaju u ovu kategoriju muškaraca, najčešće da bi mogli da rade sve što su radili dok su živeli sa majkom, koja je uglavnom bila njihova služavka. Nekada se događa i da se žena stvarno PROMENI, da potpuno zapostavi svoju čulnu stranu zbog deteta, što muškarcu govori da treba da nađe ljubavnicu, jer se žena promenila. Ono što može izazvati promenu kod žene je to što joj taj muškarac, koji je nekada delovao privlačno i jako, sada kada su počeli da žive zajedno pokazuje infantilno ponašanje i više podseća na dete.

PROBLEM je moguće razrešiti kada obe strane osveste šta se dešava, budu iskreni, jer je i mnogim ženama teško da pored uloge majke budu odmorne i raspoložene za ulogu čulne i privlačne žene.

Tekst: Aleksandra Arizanović