Abraham

Abrahamovo učenje
ENERGIJA IZVORA SVEGA ŠTO POSTOJI

Abraham na hebrejskom znaci otac svih nas, otac mnoštva… Možemo reći da je to ime za energiju Izvora svega što postoji a i nas samih

Mnogi bi rekli Bog, mnogi bi rekli Teo, mnogi bi rekli Sveti Duh. Ja to smatram našom izvornom energijom koja poseduje svo znanje, svu mudrost, sve informacije, naše kolektivno NADSVESNO (NESVESNO).
Abrahamovo učenje postaje veoma popularno zato što je srž svih učenja objedinjena u ovom prenesenom znanju koje mi prepoznajemo i osećamo kao našu unutrašnju istinu. To je ono kada osetimo da smo se naježili, da kroz nas prođe nadahnuće, kada suze same teku a u srcu osećamo beskrajna ljubav i širinu. To je prepoznavanje sopstvene unutrašnje istine, unutrašnje mudrosti, znanja i moći.
To je naša BIT.

Šta je prenos, šta je kanalisanje?
Kada sam pre šest godina došla do Abrahamovog učenja, prvo što sam osetila bila je želja da ovo najvrednije otkriće o sebi podelim sa drugima. Da im kažem koliko tu ima ljubavi za nas, da smo voljena BIĆA, da smo na samom vrhu, da smo mi vredni i da sa ovim znanjem možemo pomeriti granice i ostvariti svoje želje.
Ester Hiks je kanal koji je ovo učenje prezentovala, kao i kanalisane poruke koje ga prenose, a prava vrednost i smisao dobija se ISKUSTVENO.
Pošto je kanalisanje u ovom našem prenesenom smislu ovde tek malo shvaćeno, mnogi se nisu usudili da dopuste da ovo znanje prime na pravi način. I ja sam imala svojih početnih predrasuda, unutrašnjih konflikata, ali sam vremenom otkrila šta je prenos, šta je to kanalisanje i kako to funkcioniše, kao i da su apsolutno svi ljudi kanali, prijemici i predajnici istovremeno.
Za mene je to učenje objedinilo život vidljiv i onaj koji se ne vidi a ipak znamo da je tu, u jednu celinu.

Evo čemu nas uči Abrahamovo učenje.
Ti si produžetak ne-fizičke energije samog Izvora, ti si isto što i Izvor.
Ti hodaš po ivici i doprinosiš svojim izlaganjem da sve bude još veće, još bolje, još više.
Još, još i još… je moto života!
Uči nas kako ovaj život funkcioniše, koji su koraci u stvaranju. Prvi korak je traženje, drugi korak nije naš, i on kaže da se na traženo uvek daje odgovor. Izvor uvek odgovara na ono što tražimo, i to je posao koji obavlja Zakon privlačenja. I treći korak je dopuštanje ili primanje traženog. Ova tri koraka su ZAKON STVARANJA.

I još…

Pages: 1 2