teret1

Vesela domaćica
Predaj teret koji ne možeš da nosiš ili – otpusti…

Dobar dan 🙂 Da vam šapnem… U tiho kasno predvečerje vetar je duvajući povijao grane mlade trešnje. Njihale su se levo, desno, a lišće je treperilo i svi zajedno plesali su svoj ples. Trešnja se prepustila. Nije se opirala, predala se potpuno verujući vetru. Znala je da tako treba. U…

Read More