krevet_snovi

Igra reči kao predskazivanje
KALAMBURI U SNOVIMA

Kalambur je pojava koja se dosta često sreće u snovima i nalik je igri reči ili, još preciznije, omaškama Veoma slikovit i poznat primer je san Aleksandra Velikog kojeg je on sanjao u vreme borbi za grad Tir. Borbe su veoma dugo trajale i Aleksandar se već nosio mišlju da…

Read More