o inicijacijama

Vanja Savić o inicijacijama
SVI IMAMO BESKONAČNE MOGUĆNOSTI DA DUHOVNO NAPREDUJEMO

Živeći ovde i sada na planeti Zemlji, svi mi imamo beskonačne mogućnosti da napredujemo duhovno u skladu sa božanskim planom naše duše koji je izabralo naše biće još pre rođenja, kaže Vanja Savić, autorka knjige Anđeli u srcu. A da li ćemo iskoristiti te šanse zavisi od nas, od našeg…

Read More