Nesvesne misli i njihov uticaj na naš život
Svi su u pravu?!

Idući duž ovog životnog puta, sve što smo mislili oblikovalo se i preoblikovalo u ovo što sada živimo. Većinu naših misli, a imamo ih stvarno mnogo u jednom danu, pretežno su iste. To su navikute misli određenih kvaliteta. Nekad je dovoljno da nas nešto izbaci iz takta, pa da nam…

Read More