san

Nestručno tumačenje snova
NAJVEĆA ZAMKA SU LIČNA PREDUBEĐENJA

Nije dobro ako se na snove ne obraća pažnja s obzirom na njihov veliki značaj ali je, razumljivo, mnogo veća šteta ako se oni tumače pogrešno i nestručno Postoji tehnika kojom se snovi tumače i o tome je ranije već bilo reči, tako da se podrazumeva da snove treba da…

Read More