dete_mama_ruke

Zacelite svoju dušu jednostavno i nežno
DETE KOJEM MORATE SVE DA OPROSTITE

Ma kako da vam ide u životu, ma koje metode i tehnike da koristite, afirmacije, stilove… ma kako uspešni u svemu tome bili, posebno po pitanju razvoja vašeg uma i svesti, mira u duši i mentalnog blagostanja, bilo bi dobro da „porazgovarate“ sa jednim posebnim detetom. Sa samim sobom, onda,…

Read More