Naslovna / Tag: Goga Vujčin Pavličić

Tag: Goga Vujčin Pavličić

Stresne situacije su mogućnost da
ZAVRŠIMO SVOJE LEKCIJE

Stresne situacije

Stalni stres je po bezbroj puta ponavljanim frazama renomiranih psihologa i stručnjaka o zdravstvu dobio epitaf “bolest današnjice”. Često degradiran kao “nuz-pojava modernog načina života”, što sa gledišta visoko-svesnih ljudi nije ni približno tačno jer je predviđen kao obavezan školski predmet u učionici Zemlje, u kojoj učimo da vibriramo ljubavlju u najtežim mogućim stresnim situacijama Ispravni životni nadzori proizilaze, pre ... Opširnije »