potreba_za_prihvatanjem

Vreme za prva prijateljstva
POTREBA ZA PRIHVATANJEM U ČETVRTOJ GODINI

U uzrastu između druge i četvrte godine deci postaju sve važniji odnosi sa vršnjacima jer im je potrebno njihovo iskustvo kao i osećaj pripadanja grupi. Kada je u grupi može da vidi kako se druga deca ponašaju ali i da u bezbednom okruženju testira svoje obrasce ponašanja Trogodišnjaci se međusobno…

Read More