blokade

Jasmina Kovačev
Otpustite blokade novcu

Celodnevna radionica će se održati 2. oktobra u Beogradu. Više o tome na http://tehnikaemocionalneslobode.com/home/seminari-okrugla-duga/termini-seminara/srbija/ ili na telefon +381 69 4276669