Suzan_Simard
Suzan Simard zove starija stabla „majkama drveća“ jer pomažu mladicama oko sebe da opstanu

Suzan_Simard

Suzan_Simard

Suzan_Simard