Žena

Žena po PS-u
HOĆEŠ – HOĆEŠ, NEĆEŠ – NE MORAŠ!

Ima neka zavera znate. Protiv žena. Ako je lepa, onda je glupa. Ako je ljubavnica, ne ume da kuva. Ako ume da kuva, onda nije nikakva u krevetu. Sada da li su to stereotipi ili je ljudima lakše kada nekoga umanje, ne znam, ali zavera! Da se čovek lepo zapita…

Read More