Velika laž

Šta ako nestanu osećanja i razumevanje
Knjiga „Velika laž“
Sonja Atanasijević

U prvom trenutku, izgledalo je da knjiga „Velika laž“ Sonje Atanasijević, na žalost, neće moći da bude antistresna preporuka. Napisana odlično, ali joj je tema – teška, neobična, uznemirujuća. Ali ne, naprotiv. Kratak opis sadržaja u kojem se navodi da je jedan ljudski embrion, dok je bio u stomaku svoje…

Read More