Budite sebi najvažniji

Budite sebi najvažniji
UMETNOST IZUZETNE BRIGE O SEBI
Šeril Ričardson

Volim knjige u kojima mi niko ne govori šta moram, već predlaže načine na koje mogu da živim bolje, srećnije, ispunjenije. I volim kad to o čemu piše obrazloži primerima iz svog života. I kada tokom čitanja osetim prijateljski odnos sa autorom. Sve to dobila sam i doživela čitajući knjigu…

Read More