Kako sam svesno kreirala promociju
moje prve knjige

Odavno sam svesna da smo svi mi kreatori svoje realnosti. Ono što ste radili juče, živite danas, ono što radite sada, kreira vaš dan sutra. Tako je to, samo većina ljudi toga nije svesna. Odavno to znam, znam da sam odgovorna za dan koji je ispred mene, znam da ga…

Read More