predavanje sa Vladicom Đorđević

Besplatno predavanje sa Vladicom Đorđević
Da li ste aktivni ili reaktivni?

Reči ne mogu da se povuku. Da li ste nekada požalili čim ste izgovorili? Da li ste nekada bili u odnosu gde morate ili da se branite, ili da napadate? Da li ste nekada razmišljali kako da poboljšate svoju komunikaciju? Totall collaboration je način za razrešavanje vaših odnosa: sa partnerima,…

Read More