Snezana_Videnovic

Dr Snežana Videnović
O ZNAČAJU EMOCIONALNE INTELIGENCIJE

O emocionalnoj inteligenciji se veoma malo uči u našim školama a to je ono što odvaja uspešne od neuspešnih, kaže dr Snežana Videnović, executive coach. Evo šta ona predlaže…

Read More