slika 2 razvod
Ponekad su deca manipulisana da lažu i postavljaju se na stranu jednog od roditelja

slika 2 razvod

slika 2 razvod

slika 2 razvod