2
Podsvesno, takav muškarac smatraće ženu nesposobnom i većinu njenih obaveza će preuzeti na sebe

2

2

2