Bilja Krstić

Sećanje Bilje Krstić na Lazu Ristovskog
Uvek je bio nasmejan i raspoložen za rad