Slavimir Stojanović

Da li je život jednostavan ili komplikovan
Motivaciono predavanje SLAVIMIRA STOJANOVIĆA