predavanje sa Vladicom Đorđević

Besplatno predavanje sa Vladicom Đorđević
Da li ste aktivni ili reaktivni?