SL 2
Važno je biti konkretan, kako u svojim razmišljanjima i odlukama, tako i u načinu na koji se one verbalizuju

SL 2

SL 2

SL 2