Sl 2 Bruno
U praksi se dešava da se bezuslovni deo ljubavi prema deci gubi kad ona počnu da se suprotstavljaju

Sl 2 Bruno

Sl 2 Bruno

Sl 2 Bruno