SL 2
Odlučila je da slavi odluke svake majke i žene sa punom verom da svaka ima pravo na izbor

SL 2

SL 2

SL 2