Uticaj tranzita na energiju1
Prvi povoljan aspekt Venera će napraviti početkom ferbuara kada se mogu očekivati strasne veze

Uticaj tranzita na energiju1

Uticaj tranzita na energiju1

Uticaj tranzita na energiju1