Slavica_Squire_sa_Tedijem
Kuca Tedi je terapeutski pas jer balansira energiju u prostoru i ima pozitivno dejstvo na sve oko nas - kaže Slavica

Slavica_Squire_sa_Tedijem

Slavica_Squire_sa_Tedijem

Slavica_Squire_sa_Tedijem