1a
Opustite koliko je god moguće zglobove i mišiće šake

1a