Recika je smeštena u u seoksoj zadruzi
Recika je svoje mesto “pronašla” u seoskoj zadruzi

Recika je smeštena u u seoksoj zadruzi

Recika je smeštena u u seoksoj zadruzi

Recika je smeštena u u seoksoj zadruzi