Najveći uzrok bolesti je stres Vaš način života kontroliše vaše gene

Najveći uzrok bolesti je stres
Vaš način života kontroliše vaše gene

Ako genetika upravlja vašim životom, to znači da ste već rođenjem žrtva svog nasleđa. Epigenetika pokazuje upravo suprotno, kaže Brus Lipton, osnivač ove grane nauke – da su vaši geni samo osnova, nacrt, a okolina je ta koja može da utiče na njih i da ih promeni.

Zašto je to važno za svakog od nas?

Zato što to znači da nije sve predodređeno našim rođenjem, već da možemo da utičemo na našu okolinu i tako upravljamo našim genima. Promenom naših uverenja, stavova i poglede na svet možemo da postanemo gospodari naših gena, a ne njihove žrtve, kako se do sada mislilo. Promene u umu dovode do hemisjkih promena u krvi što na kraju utiče na promene u samim genima. Način na koji mislimo pretvara se u hemiju koja protiče telom i utiče na aktivnosti naših gena. Ako promenite misli, onda menjate i svoju biologiju.

Dokazano je da samo 1% bolesti ima veze sa genetikom, kaže Lipton, a sve ostalo je povezano sa našom okolinom i našim mislima. Najveći uzrok bolesti je stres koji može da dovede do promene u genima i da utiče na njegovu mutaciju i izazivanje bolesti, tj. primarni izvor problema uvek je u našem načinu života. Kad to osvestimo i shvatimo, prvi korak ka promeni je preuzimanje odgovornosti i upravljanje  biologijom našeg života.

Šta možete već danas da uradite?

– Oslobodite se straha. Kažite sebi: PA ŠTA, ako se to i dogodi čega se bojim? Ne plašim se. Otpuštam strah. Puštam život da teče i dajem mu šansu da mi donese puno dobrih stvari. Očekujem neočekivano i radujem se iznenađenjima.

Uživajte u danu.

Tekst: Anđelika Rosić
Antistres misao