Prednji deo konaka sa stolom i spoljnom kadom ukrašenom školjkama

Prednji deo konaka sa stolom i spoljnom kadom ukrašenom školjkama

Prednji deo konaka sa stolom i spoljnom kadom ukrašenom školjkama